Concellerías

O alcalde de Silleda, Manuel Cuiña Fernández, é o responsable municipal das áreas de Facenda, Seguridade, Tráfico e Réxime Interior. O departamento que dirixe o rexedor silledense tamén é o encargado da actualización de taxas e prezos públicos, cuestións relacionadas coa recadación municipal, fiscalización de gastos, ou a consecución do equilibrio financieiro no Concello de Silleda.

Este departamento tamén é o encargado de cuestións relacionadas co tráfico e a seguridade cidadá.

Klaus Brey Montaña, primeiro tenente de Alcalde, é o encargado deste departamento municipal que entre outros coordina o mantemento da rede viaria municipal, xardinería, mantemento de centros municipais, limpeza de rúas, parques, campos das festas…

Esta concellería tamén é a encargada  do control das obras doutras Administracións Públicas (Deputación, Xunta, Unión Europea…), entre outras asignacións. .. No tocante ao Urbanismo destaca a mellora do departamento municipal, reducindo os tempos de tramitación e tendo no punto de mira a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que foi aprobado provisionalmente en marzo de 2016, á espera do visto bo final da Xunta de Galicia.

No tocante á área de Medio Ambiente, destaca a recollida a xestión do Punto Limpo, a mellora de áreas fluviais, acondicionamento de espazos como a Férveda de Escuadro e outros lugares de interese medioambiental, apoio na loita contra incendios forestais, de sinalización,  ou a posta en marcha de campañas de consumo responsable, recollida de plásticos agrícolas, obradoiros, ou a creación de rutas de sendeirismo e etnográficas. Tamén é o departamento encargado do Servizo de Recollida de Residuos Sólidos Urbanos.

 

No tocante ao departamento de Industria e comercio, o apoio ao colectivo de Empresarios e Comerciantes de Silleda (ECOS), e a asociación de empresarios do polígono Área 33, figuran entre as liñas de traballo xunto co apoio ás campañas e actividades do sector do comercio,  a regularización das feiras tradicionais ou a potenciación da Mesa do Comercio Local.

O concelleiro Benito Saavedra Vázquez é o responsable municipal desta área dende a que tamén se organizan certames coma o Concurso de Escaparates Nadal en Galego.

Ana Luisa González Costa, segunda tenente de Alcalde, é a responsable desta área de goberno. No ámbito do emprego destaca a posta en marcha do programa Silleda Emprega, co que o Concello se convirte en axente activo na loita contra o desemprego. Ademais desta bolsa de emprego, que acadou en poucos meses bos resultados, o departamento promove distintos cursos de formación, plans de inserción laboral dirixidos a colectivos como mulleres ou mozos/as, ou plans experimentais de emprego, entre outros.

Dende este departamento que busca a dinamización e promoción dos atractivos e recusos turísticos.

A promoción da cultura do deporte, a mellora das instalacións existentes así como a súa organización a xestión das escolas deportivas… así como a potenciación dos deportes de aventura e montaña deportes tradicionais ou  pesca deportiva son algunhas das actuacións en materia de Deporte.

Esta concellería está dirixida por Jesús Taboada Lázara. O departamento do rural abrangue distintas áreas nas que o obxectivo é traballar pola mellora da calidade de vida dos veciños das parroquias a varios niveis. Así, ademais do apoio ao sector agrogandeiro (con iniciativas, entre outras,  como a bonificación do ICIO ás explotacións de nova construcción ou as que se amplíen), a concellería está a traballar pola mellora na cobertura da Televisión Dixital Terrestre (TDT), o acceso a Internet no rural, ou o arranxo e protección do patrimonio etnográfico.

Este departamento será o encargado de liderar tamén a posta en marcha de iniciativas como un Centro de Desenvolvemento do Rural, con formación e creación de canais de distribución de produtos agrarios.

Mª Pilar Peón Iglesias  é a concelleira encargada destas áreas.

Benestar Social, atención personalizada á veciñanza do municipio. Entre as atribucións desta Concellería atopamos as  políticas de benestar: atención a maiores, discapacitados e  poboación con menos recursos entre outras.

Igualdade, coa xestión do Centro de Información á Muller que desenvolve accións encamiñadas á prevención do maltrato e a ao traballo pola igualdade real e efectiva.

Eduación, relacións coa  coa comunidade educativa, onde realiza unha labor de dinamización propoñendo diferentes actividades lúdico educativas ao mesmo tempo que procura a mellora dos centros de ensino con diversas intervencións nos CEIPs do municipio.

Sanidade, a optimización dos centros de saúde de Silleda e da Bandeira, completan as liñas de traballo deste departamento.

Mª Pilar Peón Iglesias é a concelleira encargada destas áreas.

Normalización Lingüística, tendo en conta que a principal manifestación de identidade dun pobo é a súa lingua desde este departamento promovese e garántese o uso do galego en todos os planos da vida pública.

Xuventude, a organización de  iniciativas de cara a informar  a mocidade e  promover a súa participación en distintos niveis e programas son as liñas de actuación deste departamento.

Comunicación Social,  neste departamento dase visibilidade as inquedanzas do tecido asociativo do municipo, contruindo unha ponde de comunicación coa veciñanza.