Acordo de aprobación dos pregos para a compra de dúas desbrozadoras de brazo

Acordo de aprobación dos pregos para a compra dun tractor

Acordo adxudicación contrato de equipamento para biosaudables e parladoiros

Acordo adxudicación renovación do sistema de iluminación no campo de fútbol da Bandeira

Acordo de Adxudicación do contrato Subministración e instalación dun sistema de placas solares fotovoltáicas para autoabastecemento do alumeado exterior no polígono empresarial Área 33

Anuncio apertura sobre B-oferta económica proxecto de instalación de paneis solares fotovoltáicos no polígono industrial Área 33

O venres día 8 de novembro, ás 12.00 horas, procederase a apertura do Sobre B-Oferta Económica, na sala de xuntas do Concello de Silleda, para o contrato de subministración, por procedemento aberto, para a instalación dun sistema de placas solares fotovoltáicas no polígono empresarial Área 33 de Silleda.

Licitación do contrato de subministración por procedemento aberto para a instalación dun sistema de placas solares fotovoltáicas no polígono empresarial Área 33 de Silleda

O BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA (BOP) DE PONTEVEDRA PUBLICA O DÍA 8 DE OUTUBRO DE 2013 O ANUNCIO DE LICITACIÓN DESTE CONTRATO MIXTO DE SUBMINISTRO E SERVIZO, CON TRAMITACIÓN URXENTE E POR PROCEDEMENTO ABERTO. O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS É DE 8 DÍAS NATURAIS CONTADOS A PARTIR DO DÍA 9 DE OUTUBRO. A CONTINUACIÓN RECÓLLESE O PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DO CONTRATO E O PROXECTO.

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DO SUBMINISTRO CON INSTALACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DE CÁMARAS DE VIDEOVIXIANCIA NO PARQUE EMPRESARIAL ÁREA 33

ANUNCIO ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DE CONTRATO