Concellerías

 

Concellería de Facenda, Seguridade, Tráfico e Réxime Interior
Concellería de Urbanismo, Medio AmbienteObras e Servizos
Concellería de Comercio e Industria
Concellería de Cultura, Turismo, Emprego, Deportes e Personal
Concellería do Medio Rural
Concellería de Benestar Social, Igualdade, Educación e Sanidade
Concellería de Xuventude, Normalización Lingüística e Comunicación Social