Espazo de Transparencia

O Concello de Silleda está a traballar para para ofrecer, a través do portal web da Xunta e en colaboración coa Fegamp, toda a información relacionada coa Transparencia e bo goberno.