A Concellería de Educación outorga axudas a 77 estudantes silledenses para o transporte por valor de 19.263 euros

Silleda,  26 de decembro de 2018.  A Concellería de Educación de Silleda, que dirixe Pili Peón, vén de resolver definitivamente a convocatoria das bolsas para o transporte destinadas a  universitarios/as e estudantes de ciclos formativos  que cursen estudos oficiais en algún dos Campus e/ou institucións da Comunidade Autónoma.

En total outorgáronse 77 axudas a outros tantos estudantes, cun importe global de 19.263 euros. Do total de solicitudes foron rexeitadas 11, 6 delas por non cumprir os requisitos establecidos nas bases reguladoras, e outroas 5 que non presentaron a documentación requerida para enmendar a solicitude.  O expediente vén de ser aprobado na Xunta de Goberno Local.

As contías das bolsas establecéronse en función da renda familiar, sendo o importe máximo da subvención por beneficiario/a de 450 euros. En total outorgáronse 20 axudas por este importe máximo; outras 6 por importe de 385 euros, 3 por valor de 253 euros; 18 de 183 e outras 30 axudas de 130 euros cada unha.

A partida reservada nos orzamentos municipais para estas axudas, que se veu incrementando notablemente nos últimos anos, é de 20.000 euros, completando a cantidade restante as axudas destinadas á compra de material escolar e libros de texto para as familias con menos recursos.

Aumento do 100%

Nos orzamentos do ano 2017, o goberno municipal apostou por doblar a cantidade destinada a estas axudas, cun aumento do 100% da partida, que pasou de 10.000 a 20.000 euros. “Co ánimo de axudar aos nosos mozos e mozas que se teñen que desplazar para continuar os seus estudos e vendo tamén que Silleda quedou fóra da área de transporte metropolitano de Santiago, decidimos apostar por estas axudas”, indica a concelleira Pilar Peón.

O listado das axudas poderá consultarse nos vindeiros días tanto no taboleiro de anuncios como na páxina web municipal.

A resolución é a que segue:

A Xunta de Goberno Local do Concello de Silleda aprobou en data 20 de decembro de 2018 a resolución definitiva da CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O TRANSPORTE UNIVERSITARIO E ESTUDANTES DE CICLOS FORMATIVOS DURANTE O CURSO ESCOLAR 2018-19, coa seguinte proposta:

Visto, que  hai 77 solicitantes  que acadan os requisitos establecidos nas bases.

Visto que hai 6 solicitantes que non reúnen todos os requisitos establecidos nas bases, que son:

HELENA PEREIRAS VILLAMAYOR
LUISA VICTORIA BLANCO PENA
LARA FONDEVILA CALVO
ANDREA PÉREZ PENELA
CARMEN BLANCO CUIÑA
ALBERTO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ

 

 

 

 

Visto que hai 5 solicitantes que, requiridos para emendar a solicitude, non aportaron a documentación, que son:

FÁTIMA CONDE ESPIÑO
UXÍA MOSQUERA CASTRO
CARLA FILLOY CANGAS
DIEGO CANGAS COSTA
NOA MADRIÑÁN MARTÍNEZ

 

 

PROPÓNSE:

Á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo, conceder  ás e aos solicitantes que reúnen os requisitos, o pago das axudas correspondentes que se relacionan a continuación:

ATA 1000€/ BOLSA 450€

CRISTIAN ARES ROZAS
ALBA IGLESIAS LÓPEZ
ANTIA IGLESIAS LÓPEZ
REMEDIOS GONZÁLEZ MEIRE
ANGEL RAPOSEIRAS TABOADA
JULIA JORGE LIÑARES
SOFÍA JORGE LIÑARES
ALVARO MOURIÑO CRESPO
ANA CUÍÑA IGLESIAS
DANIEL SALGUEIRO CAMPOS
MINERVA MALLO GONZÁLEZ
ZAIRA EIRIN PÉREZ
AIDA EIRIZ PÉREZ
ANA RIVAS GESTAL
MARTA RIVAS GESTAL
ANDRÉS SEONAE PENA
CAMILA AYELEN MORENO BLANCO
ALEXANDRA ISABEL BAZÁN CASANOVA
STEFANÍA QUINTEIRO ACEVEDO
ADRIÁN GONZÁLEZ RAIÑO

 

 

DE 1001 A 2000€ / BOLSA DE 385€

AROA ESPIÑO GONZÁLEZ
MATEO GIL RODRÍGUEZ
ANA VANESSA GONZÁLEZ SANMARTÍN
PEDRO SEGADE PENELA
ADRIÁN VILLAR GARCÍA
MARTINA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

 

DE 2001€  A 3000€ /BOLSA DE 253€

ALEJANDRO GONZÁLEZ SANMARTÍN
MARTÍN TABOADA COEGO
ANA COLMEIRO CORRAL

 

DE 3001 A 5000€/BOLSA DE 183€

DAVID NÚÑEZ OUZANDE
SARA ARES PÉREZ
YASMÍN FERREIRO LANDIN
ROMÁN ESTÉVEZ TALLÓN
CARMEN VILLANUEVA ANSEDES
LUÍS VILLANUEVA ANSEDES
JULIAN GÓMEZ VILLAMAYOR
YOLANDA PAZOS PIEDRA
JAVIER GARCÍA VIDAL
VICTORIA REQUEIJO CASTRO
JUAN ARES PÉREZ
ALEJANDRO VALLADARES CASTRO
ESTEBAN SÁNCHEZ CUÍÑA
LAURA PRESAS MATO
IRENE MIGUEZ CARAMÉS
SALVADOR CERDEIRA COUCEIRO
SONIA TROITIÑO LOUREIRO
MOISÉS RUBEN PACHECO LORENZO

 

DE 5001€ A 10000€/BOLSA DE 130€

LUCÍA GARCÍA RODRÍGUEZ
TANIA FILLOY RIOS
PATRICIA LÁZARA FRAMIÑÁN
CARLOTA REY CASAL
LUCÍA GONZÁLEZ SOUTO
CELTIA ANSEMIL MARIÑO
ROCIO FERNÁNDEZ CUIÑA
MANUEL FERNÁNDEZ CUIÑA
SORAYA AGUIRRE FERNÁNDEZ
ALEJANDRO FAILDE FIESTRAS
ALVARO VILLAR FERREIRO
BELÉN ANSEDES CORNADO
FLAVIA PAYNO GONÇALVES
MARTA AMIGO PEÓN
OSCAR COSTA NOGUEIRA
BRAIS CALVIÑO PEREIRO
EVA FARES BORRAJO
DAVID VILLAR AIRA
DANIEL CALVIÑO ROZADOS
CARLOS MATO RODRÍGUEZ
SERGIO CALVIÑO ROZADOS
DIEGO JACOBO DIAZ CASAL
ALVARO RODRÍGUEZ MARTIN
SAMUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
MARÍA SÁNCHEZ LOUZAO
OSCAR GONZÁLEZ MOIMENTA
ANA  CASTRO FERNÁNDEZ
EVA BLANCO CUIÑA
ANDREA GAY OTERO
LOIS MIGUEZ VILLAR