Pleno extraordinario aprobación inicial do PXOM, celebrado o 18 de Decembro de 2012