PXOM

Aprobado definitivamente por Orde do 23/12/2022. Entrada en vigor o 8 de maio de 2023