Silleda Emprega

¿Qué é Silleda Emprega?

É unha bolsa municipal de Emprego na que o Concello actúa como mediador entre a oferta e demanda de emprego. Este programa púxose en marcha en xullo de 2011, á vista da situación socieconómica, agravada co aumento do desemprego. No seu primeiro ano de funcionamento movilizaronse 290 currículums, e rexistráronse 508 persoas. Preto de 30 empresas recurriron ao Silleda Emprega en busca de persoal. A formación é outro dos ámbitos de traballo do programa.

Nesta bolsa de contratación os/as demandantes de emprego poden deixar os seus currículums e ao mesmo tempo as empresas locais buscar persoal con perfís adaptados ás suas necesidades.

¿Cómo podo inscribirme?

Ademais de realizar a inscrición nas dependencias municipais da Concellería de Emprego, sitas na rúa Alfonso Trabazo número 3-Primeiro Andar, as persoas interesadas en anotarse no programa municipal como demandantes de emprego poden cubrir on-line o formulario. Despois de cumprimentalo, hai que remitilo a emprego@silleda.es

Formulario Demandante Emprego