Concellerías

 

A alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, é a responsable municipal das áreas de  Réxime Interior. Este departamento tamén é o encargado de cuestións relacionadas co tráfico e a seguridade cidadá, ademais de coordinar a xestión de Fondos Europeos, os grandes proxectos e o control das obras doutras Administracións Públicas (Deputación, Xunta, Unión Europea…), entre outras asignacións. Fernández Pena é tamén a responsable das áreas municipais de Urbanismo e de Promoción Económica.

 

Manuel Requeijo Rey, concelleiro do grupo de goberno dende xaneiro de 2024, é o responsable das áreas de Transición Ecolóxica, na que se inclúe a xestión medioambiental, así como de accións relacionadas co Reto Demográfico, desenvolvendo distintas actuacións para fixar poboación no municipio.

Mónica González Conde, primeira tenenta de Alcaldesa, é a responsable desta área de goberno na que se inclúen distintos departamentos con políticas vinculadas directamente á xestión social e á cidadanía, no ámbito da dinamización no plano cultural, deportivo e de participación. A promoción da cultura do deporte, a mellora das instalacións existentes así como a súa organización, a xestión das escolas deportivas tamén están dentros das atribucións desta área, xunto ás responsabilidades do Gabinete de Comunicación.

Ademais, suma accións no ámbito do Turismo, Mocidade, Voluntariado, Normalización Lingüística e Participación Cidadá. En canto ás cuestións relativas á Xuventude, as liñas de actuación son a organización de iniciativas de cara a informar a mocidade e promover a súa participación en distintos niveis e programas. Dende o departamento de Normalización Lingüística, deféndese a idea de que a principal manifestación de identidade dun pobo é a súa lingua, polo que se promove e se garante o uso do galego en todos os planos da vida pública.

Ángela Troitiño Gil  é a concelleira encargada destas áreas.

Benestar Social, atención personalizada á veciñanza do municipio, xestionando todo o relativo aos servizos sociais. Entre as atribucións desta Concellería atopamos as políticas de benestar: o servizo de Axuda no Fogar (SAF) e a atención a maiores, persoas con discapacidade e poboación con menos recursos, entre outras. Tamén cabe resaltar o programa Silleda Solidaria, unha rede de axuda baseada nos principios de cooperación, intercambio e solidariedade contando coas asociacións do municipio e as empresas e entidades interesadas en colaborar.

Igualdade, coa xestión do Centro de Información á Muller (CIM) que desenvolve accións encamiñadas á prevención do maltrato e ao traballo pola igualdade real e efectiva.

Eduación, relacións coa comunidade educativa, onde realiza unha labor de dinamización propoñendo diferentes actividades lúdico educativas ao mesmo tempo que procura a mellora dos centros de ensino con diversas intervencións nos CEIPs do municipio.

Esta concellería está dirixida por Asunción García Hernández. O departamento do rural abrangue distintas áreas nas que o obxectivo é traballar pola mellora da calidade de vida da veciñanza das parroquias a varios niveis. Así, ademais do apoio ao sector agrogandeiro (con iniciativas, entre outras, como a bonificación do ICIO ás explotacións de nova construcción ou as que se amplíen), a concellería está a traballar pola mellora na cobertura da Televisión Dixital Terrestre (TDT), o acceso a Internet no rural ou o arranxo e protección do patrimonio etnográfico.

Antonio Ferro Losada é o concelleiro encargado desta área, na que se xestionan cuestións relativas ás obras e servizos do rural. Ademais das tarefas de mantemento da extensa rede viaria municipal, coordínanse tarefas cos outros departamentos de xardinería, mantemento de centros municipais, limpeza de rúas, parques, electricidade, campos das festas….