Concellerías

O alcalde de Silleda, Manuel Cuiña Fernández, é o responsable municipal das áreas de Economía, Seguridade Cidadá e Réxime Interior. O departamento que dirixe o rexedor silledense tamén é o encargado da actualización de taxas e prezos públicos, cuestións relacionadas coa recadación municipal, fiscalización de gastos ou a consecución do equilibrio financieiro no Concello de Silleda.

Este departamento tamén é o encargado de cuestións relacionadas co tráfico e a seguridade cidadá, ademais de coordinar a xestión de Fondos Europeos, os grandes proxectos e o control das obras doutras Administracións Públicas (Deputación, Xunta, Unión Europea…), entre outras asignacións.

Paula Fernández Pena é a responsable do departamento municipal de Urbanismo, asumindo tamén a parte de promoción económica e desenvolvemento sostible, no que se inclúe a xestión medioambiental de xeito transversal. Ademais, suma os departamentos de Industria, Comercio, Turismo e Emprego.

Dentro de Urbanismo, destaca a mellora do departamento municipal, reducindo os tempos de tramitación, e a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), entrando en vigor en maio de 2023.

No tocante aos departamentos de Industria e Comercio, o apoio ao colectivo de Empresarios e Comerciantes de Silleda (ECOS) e á asociación de empresarios do polígono Área 33, figuran entre as liñas de traballo xunto co apoio ás campañas e actividades do sector do comercio, a regularización das feiras tradicionais ou a potenciación da Mesa do Comercio Local. Así mesmo este departamento xestiona distintos servizos públicos. Tamén hai que sinalar a creación e posta en marcha do Viveiro de Empresas, ubicado no Parque Empresarial Área 33 de Silleda, que nace coa idea de ser un centro de apoio ao nacemento e á consolidación de empresas.

No ámbito do Emprego destaca a posta en marcha do programa Silleda Emprega, co que o Concello se convirte en axente activo na loita contra o desemprego. Ademais desta bolsa de traballo, que acadou en poucos meses bos resultados, o departamento promove distintos cursos de formación, plans de inserción laboral dirixidos a colectivos como mulleres ou mozos/as, ou plans experimentais de emprego, entre outros.

No tocante á área de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, atópase o servizo municipal Silleda Sostible que xestiona os Residuos Sólidos Urbanos. Ademais, destaca a recollida e xestión do Punto Limpo, a mellora de zonas fluviais, acondicionamento de espazos como a Férveda de Escuadro e outros lugares de interese medioambiental, apoio na loita contra incendios forestais, de sinalización, a posta en marcha de campañas de consumo responsable, recollida de plásticos agrícolas, obradoiros ou a creación de rutas de sendeirismo e etnográficas.

Mónica González Conde, primeira tenente de Alcalde, é a responsable desta área de goberno na que se inclúen distintos departamentos con políticas vinculadas directamente á xestión social e á cidadanía, no ámbito da dinamización no plano cultural, deportivo e de participación. A promoción da cultura do deporte, a mellora das instalacións existentes así como a súa organización, a xestión das escolas deportivas tamén están dentros das atribucións desta área, xunto ás responsabilidades do Gabinete de Comunicación.

Ademais, suma accións no ámbito da Mocidade, Voluntariado, Normalización Lingüística e Participación Cidadá. En canto ás cuestións relativas á Xuventude, as liñas de actuación son a organización de iniciativas de cara a informar a mocidade e promover a súa participación en distintos niveis e programas. Dende o departamento de Normalización Lingüística, deféndese a idea de que a principal manifestación de identidade dun pobo é a súa lingua, polo que se promove e se garante o uso do galego en todos os planos da vida pública.

Esta concellería está dirixida por Jesús Taboada Lázara. O departamento do rural abrangue distintas áreas nas que o obxectivo é traballar pola mellora da calidade de vida da veciñanza das parroquias a varios niveis. Así, ademais do apoio ao sector agrogandeiro (con iniciativas, entre outras, como a bonificación do ICIO ás explotacións de nova construcción ou as que se amplíen), a concellería está a traballar pola mellora na cobertura da Televisión Dixital Terrestre (TDT), o acceso a Internet no rural ou o arranxo e protección do patrimonio etnográfico.

Este departamento será o encargado de liderar tamén a posta en marcha de iniciativas como un Centro de Desenvolvemento do Rural, con formación e creación de canais de distribución de produtos agrarios.

Ángela Troitiño Gil  é a concelleira encargada destas áreas.

Benestar Social, atención personalizada á veciñanza do municipio, xestionando todo o relativo aos servizos sociais. Entre as atribucións desta Concellería atopamos as políticas de benestar: o servizo de Axuda no Fogar (SAF) e a atención a maiores, persoas con discapacidade e poboación con menos recursos, entre outras. Tamén cabe resaltar o programa Silleda Solidaria, unha rede de axuda baseada nos principios de cooperación, intercambio e solidariedade contando coas asociacións do municipio e as empresas e entidades interesadas en colaborar.

Igualdade, coa xestión do Centro de Información á Muller (CIM) que desenvolve accións encamiñadas á prevención do maltrato e ao traballo pola igualdade real e efectiva.

Eduación, relacións coa comunidade educativa, onde realiza unha labor de dinamización propoñendo diferentes actividades lúdico educativas ao mesmo tempo que procura a mellora dos centros de ensino con diversas intervencións nos CEIPs do municipio.

Antonio Ferro Losada é o concelleiro encargado desta área, na que se xestionan cuestións relativas ás obras e servizos do rural. Ademais das tarefas de mantemento da extensa rede viaria municipal, coordínanse tarefas cos outros departamentos de xardinería, mantemento de centros municipais, limpeza de rúas, parques, electricidade, campos das festas….