Centros de Saúde

O municipio de Silleda conta con dous centros de saúde

Centro de Saúde da Bandeira

Praza Camilo José Cela-A Bandeira
Teléfono: 986 585706

Centro de Saúde de Silleda

Avenida do Parque 67-Silleda
Teléfono: 986 580230 / 986 580243