Como constituir unha asociación

O Concello de Silleda, co obxectivo de fomentar o asociacionismo e colaborar coas distintas asociacións e entidades do municipio, vén de elaborar un guión explicativo sobre a creación de asociacións.
Esta guía, no documento adxunto que se acompaña, recolle todos os pasos e trámites necesarios para constituir unha asociación foi realizada dende o departamento de Participación Cidadá. Na guía figuran os requisitos para poder consituir unha asociación, referencias para elaborar os estatutos, cómo rexistrarse … e tamén modelos de documentos como a acta fundacional  ou os propios estatutos.

A información e formularios está dispoñible no seguinte enlace:

https://cpapx.xunta.gal/asociacions/introducio