Plan municipal de Axuda á Creación de Emprego

O Concello de Silleda, a través da Concellería de Emprego e Comercio,  puxo en marcha a finais do ano 2015 un plan para incentivar o emprendemento e a creación de entidades empresarias para axudar aos veciños/as e co obxectivo primeiro de contribuir á creación de emprego, outorgando axudas a fondo perdido.

Na anualidade 2016, aumenta a partida orzamentaria para este plan, situándose inicialmente en 25.000 euros, e modifícanse as bases reguladoras en consenso con todos os grupos da Corporación Municipal. A contía das axudas pasa a depender dun baremo de puntuación, -con cantidades variables en función do cumprimento de distintos requisitos, podendo alcanzar como máximo os 3.000 euros. Para a convocatoria de 2017 as bases modifícanse ampliando os  gastos subvencionables no apartado de proxectos do sector Primario, do  Medio Ambiente ou de I+D+I.  En  2018 as bases foron publicadas no BOP de Pontevedra o día 18 de maio

Listado de axudas concedidas

2015

BENEFICIARIO IMPORTE SUBVENCIONADO
BC Peluqueros 1.579,02 €
Emecé Sisters, S.C. 2.000,00 €
Rosa Fernández Míguez 2.000,00 €
Tania Cuíña Gómez 1.723,98 €
Félix Calviño Iglesias 2.000,00 €

2016

BENEFICIARIO IMPORTE SUBVENCIONADO
Maite Santiago Louzán 900,00 €
Rebeca García Souto 900,00 €
Diego González López 1.800,00 €

2017

BENEFICIARIO IMPORTE SUBVENCIONADO
Raquel Romero Gasamanes 1.200 €
Ana Fares Borrajo 2.100 €
Manuel Outón Villaverde 1.500 €
Mari Carmen Fernández Dámaso 1.200 €
Óscar García Taboada 600 €
Begoña Jácome González 900 €
Trasdeza Natur 2.400 €
Sonia Mirás Peiteado 900 €

2018

BENEFICIARIO IMPORTE SUBVENCIONADO
Isabel Núñez Fernández 1.200 €
Martiño Novo Canda 600€
Mª Antonieta González Ouzande 900 €
Antonio Fernández Paz 600€
José Antonio Méndez 600€
Amarelas S.Coop 1.200€