Plan municipal de Axuda á Creación de Emprego

O Concello de Silleda, a través da Concellería de Emprego e Comercio,  puxo en marcha a finais do ano 2015 un plan para incentivar o emprendemento e a creación de entidades empresarias para axudar aos veciños/as e co obxectivo primeiro de contribuir á creación de emprego, outorgando axudas a fondo perdido.

Na anualidade 2016, aumenta a partida orzamentaria para este plan, situándose inicialmente en 25.000 euros, e modifícanse as bases reguladoras en consenso con todos os grupos da Corporación Municipal. A contía das axudas pasa a depender dun baremo de puntuación, -con cantidades variables en función do cumprimento de distintos requisitos.

As condicións son similiares ás de convocatorias anteriores , podendo solicitar estas axudas aquelas persoas que estén en situación de desemprego e queiran emprender proxectos pola súa conta.  As bases e formularios están xa dispoñibles na web municipal www.silleda.gal.

O importe máximo da axuda é de  4.200 euros. Ademais, trátase dun programa programa no que se valora a maiores a perspectiva de xénero, con discriminación positiva no apartado referido á contratación de persoal.

Puntúase que a persoa promotora do proxecto sexa parado/a de longa duración;  a apertura de local; a alta no Réxime de Autónomos; a contratación de persoal; e prímanse aqueles proxectos relacionados co sector primario, medio ambiente o que aposten polo I+D+I.

Listado de axudas concedidas

2015

BENEFICIARIO IMPORTE SUBVENCIONADO
BC Peluqueros 1.579,02 €
Emecé Sisters, S.C. 2.000,00 €
Rosa Fernández Míguez 2.000,00 €
Tania Cuíña Gómez 1.723,98 €
Félix Calviño Iglesias 2.000,00 €

2016

BENEFICIARIO IMPORTE SUBVENCIONADO
Maite Santiago Louzán 900,00 €
Rebeca García Souto 900,00 €
Diego González López 1.800,00 €

2017

BENEFICIARIO IMPORTE SUBVENCIONADO
Raquel Romero Gasamanes 1.200 €
Ana Fares Borrajo 2.100 €
Manuel Outón Villaverde 1.500 €
Mari Carmen Fernández Dámaso 1.200 €
Óscar García Taboada 600 €
Begoña Jácome González 900 €
Trasdeza Natur 2.400 €
Sonia Mirás Peiteado 900 €

2018

BENEFICIARIO IMPORTE SUBVENCIONADO
Isabel Núñez Fernández 1.200 €
Martiño Novo Canda 600€
Mª Antonieta González Ouzande 900 €
Antonio Fernández Paz 600€
José Antonio Méndez 600€
Amarelas S.Coop 1.200€

2019

BENEFICIARIO/A IMPORTE SUBVENCIÓNADO
Mª Eugenia Gándara Pereira 1.200 euros
Mariana Georgeta Degetar 900 euros
Manuel Peón Iglesias 900 euros
Felipe Otero Valiñas 1.200 euros
Natalia Fondevila López 1.500 euros
Ricardo López Rodríguez 900 euros
Mª Pilar Rivera Fondevila 900 euros
Belén Montouto Casal 900 euros

2020

BENEFICIARIO/A IMPORTE SUBVENCIÓNADO
Laura Barreira Castro 600 euros
Noelia Vázquez Martínez 900 euros
Daniel Garea Ares 600 euros
Yoleny Alexandra Colmenares 300 euros
Xiomara Contreras Álvarez 1.500 euros
Iván Calvo Fernández 600 euros
Mª Isabel Seijo García 900 euros
Xosé Filloy González 1.500 euros
Diego Órrea Coego 600 euros
Adrián Villar Calviño 900 euros

2021

BENEFICIARIO/A IMPORTE SUBVENCIONADO
Beatriz Dopazo Costa 2.400 euros
Patricia Pereiro López 2.400 euros
Beatriz Rey Gómez 2.700 euros
José Andrés Bahamonde Villanueva 900 euros
Mª Aranza Sanmartín Soto 3.300 euros
Antonio González Villar 900 euros
Javier López Tabada 1.500 euros
Miguel Fondevila López 900 euros