Convocatoria da empresa Seaga

A empresa pública de Servizos Agrarios Galegos S.A (Seaga) vén de publicar a convocatoria e bases específicas para a selección de persoal temporal nas categorías profesionais de enxeñeiro de montes, enxeñeiro técnico agrícola, enxeñeiro técnico forestal, capataz, xefe de brigada, peón especialista e peón. Obtén máis información no seguinte enlace.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130605/AnuncioE3H1-300513-0001_gl.pdf