Convocatorias da Deputación de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra ten abertas dúas convocatorias:

A) Dous mestres/as para a Escola de Cantieiros . Contratación laboral por obra ou servizo a tempo parcial. Sistema de concurso/oposición. http://bit.ly/18fclBf

B) Un técnico/a de laboratorio. Cobertura de interinidade. Sistema de concurso/oposición libre. http://bit.ly/1c8YuAM

As solicitudes poden formularse ata o 31 de agosto. Os formularios poden descargarse no seguinte enlace:

http://bit.ly/1fdJlse

A Convocatoria do BOP: http://bit.ly/176R8hG (páxinas 6 a 20)