Información sobre Vivendas

 

VENDA DE VIVENDAS USADAS DE PROTECCIÓN OFICIAL
PUBLICIDADE PERMANENTE DE VIVENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN SEGUNDAS TRANSMISIÓNS
EXPEDIENTE                                        ENDEREZO                DORMITORIOS        SUPERFICIE         ROCHO         GARAXE             PREZO MÁXIMO
PO-88/010;21                                    Rua E nº 4, 3ºG                    4                        79,95m2                si                si                               52.496,57 euros
PO-94/010;1                                Carretera Moalde nº 10,1ºA         3                        79,50 m2                si                sí                              59.658,39 euros
                                                    (A Bandeira)
PO-94/010; 15                            Carretera Moalde nº10, 3ªC            2                       64,30 m2                si                sí                               48.252,01 euros
                                                    (A Bandeira)