Medidas de autoprotección fronte ao risco de incendios forestais da Xunta de Galicia

O Concello de Silleda informa sobre as medidas de autoprotección fronte ao risco de incendios forestais da Xunta de Galicia. Nesta imaxe recollese un resumo da normativa.