ORDE do 11 de setembro de 2015 pola que se regula o procedemento de concesión de axudas económicas ás familias numerosas de Galicia para estadías de fin de semana e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 .

No seguinte enlace pódse consutar a Orde do 11 de setembro de 2015 pola que se regula o procedemento de concesión de axudas económicas ás familias numerosas de Galicia para estadías de fin de semana e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 .

 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150918/AnuncioCA05-140915-0001_gl.html