Modificación puntual do PXOM da zona do Recinto Feiral Semana Verde de Galicia

Esta modificación urbanísticapermitirá ampliar os usos no citado recinto feiral. O grande obxectivo é ampliar os usos permitidos na zona, engadindo o industrial complementario da actividade terciaria, que apoie e potencie a actividade gandeira.