Microcréditos para moz@s emprendedores

O Instituto da Xuventude (Injuve) e Microbank, o banco social da entidade 'La Caixa' volven a poñer en marcha a liña de microcréditos  para financiar proxectos empresariais de mozos e mozas emprendedores. Poderán beneficiarse desta medida as persoas menores de 35 anos que teñan dificultades para acceder ao sistema tradicional de créditos.

Na Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) ofrécese información e documentación precisa a aquelas persoas que estén interesadas en acollerse a estas axudas, para as que é necesario presentar un plan de empresa.

Estes microcréditos concédense para proxectos de autoemprego, e para outros de inicio, consolidación ou ampliación de microempresas e iniciativas empresariais por conta propia.

O importe máximo é de 25.000 euros (cun máximo do 95% da inversión). 

Se queres recibir máis información podes achegarte á Casa da Xuventude de Silleda.

http://www.microbanklacaixa.com/productos/microcreditosparaemprendedores_es.html