Acta de corrección do terceiro exercício para selección dunha praza de persoal funcionario de carreira arquitecto/a técnico/a

ACTA DE CORRECCIÓN DO TERCEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, POLA QUENDA LIBRE, MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN, DUNHA (1) PRAZA DE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL: ARQUITECTO/A TÉCNICO/A