ACTA DE ELEVACIÓN A DEFINITIVAS DAS CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS TRABALLADORA SOCIAL

ACTA DE ELEVACIÓN A DEFINITIVAS DAS CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS DO CONCURSO NO PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A COBERTURA, DUNHA (1) PRAZA DE TRABALLADORA SOCIAL EN RÉXIME DE INTERINIDADE POR SUBSTITUCIÓN TITULAR EN ILT E CREACIÓN DE BOLSA. RESULTADO DEFINITIVO DO CONCURSO-OPOSICIÓN: