ACTA ELEVACIÓN A DEFINITIVAS CUALIFICACIÓNS SEGUNDO EXERCICIO ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

ACTA DE ELEVACIÓN A DEFINITIVAS DAS CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS DO SEGUNDO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, POLA QUENDA LIBRE, MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN, DUNHA (1) PRAZA DE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL: ARQUITECTO/A TÉCNICO/A: