Convocada a terceira edición do Concurso de Microcurtas e Microrrelatos

Silleda, 12 de marzo de 2014. A Concellería de Normalización Lingüística, que dirixe Margarita Campos, vén de convocar a terceira edición dos Concursos de Microcurtas e Microrrelatos, para fomentar o uso do galego entre a poboación máis nova. A temática dos dous certames serán este ano A Terra de Trasdeza e o prazo para participar está aberto xa dende mañá xoves día 13 ata o vindeiro 30 de abril.

No caso das microcurtas, os traballos, que deben empregar o galego, non poden superar os 8 minutos, podendo ser ou non de ficción. O concurso está aberto a persoas maiores de 13 anos, empadroadas no concello de Silleda. Todos aqueles que desexen participar deben de enviar as súas creacións ao enderezo postal do Concello, en formato DVD PAL, ou entregalas na casa consistorial. Neste DVD deben escribir o título da curta e un pseudónimo e acompañar nun sobre pechado os datos persoais. Cada participante só poderá presentar un traballo.

O xurado, que dará a coñecer o seu fallo o día 9 de maio, estará composto pola concelleira Margarita Campos e por dous profesionais do sector audiovisual. O gañador ou gañadora levará como premio unha tablet valorada en 100 euros, e o centro educativo ao que pertenza, de ser o cas, un lote de libros en galego.

De non tratarse dun alumno/a dun centro educativo, a Concellería de Normalización Lingüística entregará os libros á Campaña de Recollida de Material Escolar.

No caso dos Microrrelatos,  ao igual que na edición anterior estabrécense, dúas categorías: unha para nenos e nenas de 6 a 12 anos e otra para persoas de 13 anos en adiante.

Neste caso, os textos,  poderán presentarse en dúas modalidades: a ordenador (cun máximo de 500 caracteres) e tamén escrito a man (máximo 100 palabras). Deben presentarse en papel DIN A4, sempre firmados baixo pseudónimo nun sobre co nome do concurso e a categoría na que participa. Noutro sobre pechado irán os datos persoais. Os traballos, ao igual que no caso das microcurtas deberán ser inéditos e non terse presentado a outros certames e tamén se deben remitir ao Concello de Silleda (rúa do Trasdeza, 55. 36540 Silleda).

Podense consultar as bases nos seguintes documentos adxuntos:

Neste caso o xurado estará integrado pola concelleira e por dous profesionais dos medios de comunicación. O premio será neste caso un e-book, ou libro electrónico, valorado tamén en 100 euros, e tamén se entregará lote de libros nas mesmas condicións reseñadas anteriormente.

“Con este certame queremos fomentar a creatividade ademais de contribuir ao uso do galego sobre todo entre a poboación máis nova”, engade a concelleira. A orixinalidade e a creatividade dos traballos serán as liñas básicas para xulgar os traballos. As bases dos dous certames publicaránse tamén na web municipal.