Lista de persoas admitidas/excluidas no proceso de selección para cubrir unha praza de conserxe no CEIP, ante a baixa por ILT do seu titular

Silleda, 3 de marzo de 2021. A continuación publicase a lista de persoas admitidas/excluidas no proceso de selección para cubrir a praza de de conserxe-subalterno no CEIP de Silleda ante a baixa da persoa titular por ILT