LISTADO DEFINITIVO NO PROCESO DE SELECCIÓN EDUCADOR/A SOCIAL PROMOCIÓN INTERNA

LISTAXE DEFINITIVA DO PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA, POR PROMOCIÓN INTERNA, MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN, DE UNHA (1) PRAZA DE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL: A2 EDUCADORA SOCIAL: