LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E DATA DE EXAME NO PROCESO DE SELECCIÓN DUN/UNHA TRABALLADOR/A SOCIAL EN RÉXIME DE INTERINIDADE POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS

LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E DATA DE EXAME NO PROCESO DE SELECCIÓN DUN/UNHA TRABALLADOR/A SOCIAL EN RÉXIME DE INTERINIDADE POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS E CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO: