LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO DE SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO/A COMO ENXEÑEIRO/A

LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO SELECTIVO, QUENDA LIBRE, MEDIANTE SISTEMA DE OPOSICIÓN, DUNHA (1) PRAZA DE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA DA ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL: ENXEÑEIRO/A: