O goberno municipal leva ao pleno as bases para as subvencións culturais, deportivas e de participación veciñal, que repartirán máis de 98.000 euros

Silleda, 26 de xaneiro de 2019.  O executivo municipal de Silleda levará ao pleno ordinario do vindeiro xoves a aprobación das bases que regularán a concesión de subvencións para actividades culturais e deportivas así como as de participación social e /ou veciñal para este ano 2019.

En total, a cantidade que se destina a estas tres liñas de axuda é de 98.100 euros, cantidade que se ampliou en 2017 aumentando nun 30% os fondos municipais destinados a axudar aos colectivos.

As bases son similares ás do ano anterior, agas na convocatoria de axudas a clubs e entidades deportivas, no que se modifica a puntuación nun tramo novo para valorar a promoción do deporte feminino e se aumenta a valoración en 5 puntos do apoio ao deporte base.

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes (días naturais) contado a partir do día seguinte á publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra. Ningunha entidade poderán concorrer a máis de unha liña de subvención.

Como xa vén sendo habitual, toda a documentación e anexos a presentar poderá descargarse da web municipal e estará tamén disponible nas dependencias municipais.

En canto ás axudas para a realización de actividades de mantemento de asociacións culturais e realización de actividades culturais, a partida correspondente é de 58.000 euros. Poderán concorrer as asociacións culturais que estén inscritas no  Rexistro Municipal de Asociacións para financiar gastos de actividades ao longo do presente ano.

Entre os criterios a ter en conta figuran os relacionados coas asociacións (número de socios, antigüidade, continuidade da traxectoria dende a súa creación); coas actividades (interese cultural, numero de actividades realizadas ao longo do ano, fomento da cultura no colectivo infantil…)

Terán tamén ao igual que nos últimos anos consideración especial os colectivos ou asociacións  que precisen de directores especializados para desenvolver as súas actividades.

No caso das deportivas, a contía é de 35.000 euros. . Neste caso valorarase o fomento do deporte base, o mantemento das instalacións deportivas, o número de participantes directos ou indirectos nas actividades, o interese xeral da actividade, e o número de deportistas federados, así coma o deporte feminino.

A terceira das liñas, a de subvencións para a realización de actividades de promoción da Participación Social e/ou Veciñal tamén está destinada ás asociacións inscritas no rexistro municipal. Teránse en conta criterios como a antigüidade da asociación veciñal, o interese xeral da actividade ou o fomento da participación.

Xustificación, ata novembro

Nos tres casos, o prazo para xustificar debidamente as axudas concedidas (presentando en cada caso a documentación requerida) remata o vindeiro 15 de novembro, se ben as entidades que así o estimen poderán solicitar unha prórroga que se aceptará se está debidamente xustificada.

. “Sempre mantivemos que iríamos aumentando as axudas a colectivos, asociacións e outras entidades, xa que a súa actividade é clave na dinamización do noso municipio, onde contamos por fortuna cun tecido asociativo moi valioso e que realiza numerosas actividades”, explica o alcalde, Manuel Cuiña, lembrando que dende hai 2 anos a boa situación económica das arcas municipais permitiu afrontar este incremento nas axudas.

Tamén destaca que un ano máis a convocatoria volve realizarse a principios da anualidade a fin de dar máis facilidades ás entidades solicitantes.