LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO DE SELECCIÓN DUN/UNHA TRABALLADOR/A SOCIAL EN RÉXIME DE INTERINIDADE POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS

LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO SELECTIVO DUN/UNHA TRABALLADOR/A SOCIAL EN RÉXIME DE INTERINIDADE POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS E CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO: