LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO DE SELECCIÓN DUN/UNHA TRABALLADOR/A SOCIAL EN RÉXIME DE INTERINIDADE. SUBSTITUCIÓN POR ILT

LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NO PROCESO SELECTIVO DUN/UNHA TRABALLADOR/A SOCIAL EN RÉXIME DE INTERINIDADE E CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO. SUBSTITUCIÓN POR ILT DE MARIA DEL CARMEN CARBALLO SILVA (TRABALLADORA SOCIAL):