Sométense a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construcción, o impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico do parque eólico Targos, situado nos Concellos de A Estrada e Silleda

A Xunta de Galicia somete a información publica (30 días hábiles) as solicitudes de autorización administrativa previa e de construcción, o impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico do parque eólico Targos, situado nos Concellos de A Estrada e Silleda.

O prazo de exposición remata o 19 de maio.

A documentación pode ser descargada nas seguintes ligazóns:

Resolución de información pública:
https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/s7qMweTmHBW3gCb
Proxecto de execución:
https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/FzwwskFYdoJx5fM

Estudo de Impacto Ambiental:
https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/HYMdJDY5HYfWr7K
Proxecto de Interese Autonómico:
https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/9S8sdXTKCn8ZZpK