ACTA CORRECTORA DO PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

ACTA DE CORRECCIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, POLA QUENDA LIBRE, MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN, DUNHA (1) PRAZA DE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL: ARQUITECTO/A TÉCNICO/A. LISTADO PROVISIONAL DA PUNTUACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO DA OPOSICIÓN: