ACTA TERCEIRA MESA DE CONTRATACIÓN DO SAF: APERTURA SOBRE A

A Mesa de Contratación do SAF reuniuse o luns día 9 de novembro para a apertura do sobre A (oferta económica). A Mesa elabora a súa proposta ao órgano de contratación coa clasificación das ofertas.