Anuncio apertura sobre B-oferta económica proxecto de instalación de paneis solares fotovoltáicos no polígono industrial Área 33

O venres día 8 de novembro, ás 12.00 horas, procederase a apertura do Sobre B-Oferta Económica, na sala de xuntas do Concello de Silleda, para o contrato de subministración, por procedemento aberto, para a instalación dun sistema de placas solares fotovoltáicas no polígono empresarial Área 33 de Silleda.