ANUNCIO CONTRATACIÓN CONDUTORES VEHÍCULO MOTOBOMBA 2019

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (3 CONDUTORES OPERARIOS DE SERVIZOS) PARA VEHICULO MOTOBOMBA NO CONCELLO DE SILLEDA.

Duración: 3 meses

Xornada: Completa( incluíndo fins de semana e festivos)

Solicitudes: Presentalas no Rexistro Xeral do Concello no prazo de 5 días naturais contados a partir do día seguinte á publicación deste anuncio.

Bases da convocatoria: No Concello de Silleda e na web www.silleda.gal