ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL DUN/A GUÍA TURÍSTICO

ANUNCIO

CONTRACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL

1 GÚIA TURÍSTICO

PARA ATENCIÓN DE OFICINA DE TURISMOS DE CARBOEIRO 2019.

Duración: 5 meses

Xornada: Completa según programa.

Solicitudes: Presentaranse no Rexistro do Concello, no prazo de 5 días naturais a contar desde o seguinte á publicación do anuncio.

Bases da convocatoria: No Concello de Silleda e na web: www.silleda.gal

 

BASES DE GÚIA TURÍSTICO 2019 INFO RIAS BAIXAS