ANUNCIO DE LICITACIÓN: DATA DE FINALIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTAS

ANUNCIO   DE    LICITACIÓN

DATA DE FINALIZACIÓN DO PRAZO PARA  PRESENTACION OFERTAS

 

1. Licitación do contrato de “Subministro  de combustible con destino aos vehículos e maquinaria do Concello de Silleda”.

 

2. Licitación do contrato de SUBMINISTRO DE PELLETS DE MADEIRA destinado para a calefacción e auga quente sanitaria (AQS) dos inmobles municipais, así como o MANTEMENTO DAS CALDEIRAS DE BIOMASA de titularidade municipal”.

 

FAISE CONSTAR QUE O PRAZO DE 10 DIAS PARA A PRESENTACIÓN DE OFERTAS DOS DOUS CONTRATOS ANTEDITOS FINALIZA 0 VENRES 29 DE XUÑO AS 1400 HORAS

 

 SILLEDA  a 26   de  Xuño  do  2.018.