Contratación de Xestión de servizos

 

Descripción da xestión do servizo:

Nº  Expediente:

Tipo de contrato:

Tipo de procedemento:

Tramitación:

Regulación armonizada:

Clasificación do contratista:

Presuposto con IVA:

Presuposto sin IVA:

Importe do IVA:

Data publicación no Perfil:

Unidade que tramita:

Fianza provisional:

Data límite presentación de ofertas:

Data publicación no BOP:

Estado de tramitación:

Adxudicatario provisonal:

Adxudicatario definitivo: