CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS TRACTORISTAS

ANUNCIO

 

CONTRACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL

2 TRACTORISTAS

CONDUTOR DE VEHÍCULO TRACTOR.

Duración: Contrato de duración temporal de tres meses.

Xornada: Completa.

Solicitudes: Presentaranse no Rexistro do Concello, no prazo de 3 días naturais a contar desde o seguinte á publicación do anuncio.

Bases da convocatoria: No Concello de Silleda e na web: www.silleda.gal

Asdo. Manuel Cuiña Fernández

Alcalde de Silleda

BASES TRACTORISTAS 2019