CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN MONITOR/A DE SALVAMENTO E SOCORRISMOS PARA ATENDER AS PISCINAS MUNICIPAIS

 

ANUNCIO

CONTRACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL

1 MONITOR DE SALVAMENTO E SOCORRISMO

PARA ATENCIÓN DE PISCINAS MUNICIPAIS 2019.

 

Duración: 3 meses a partir do mes 1 de xullo

Xornada: Completa( Incluídos fins de semana e festivos)

Solicitudes: Presentaranse no Rexistro  do Concello, no prazo de 5 días naturais a contar desde o seguinte á publicación do anuncio.

Bases da convocatoria: No Concello de Silleda e na web: www.silleda.gal

BASES CONTRATACIÓN SOCORRISTA 2019