LICITACIÓN DO SERVIZO DO PROGRAMA LÚDICO EDUCATIVO DE APERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS FÓRA DO HORARIO LECTIVO

O Concello de Silleda licita o servizo do Programa Lúdico Educativo de apertura de centros escolares fóra do horario lectivo, por procedemento aberto, trámite de urxencia con multiplicidade de criterios de adxudicación