Pleno Extraordinario 15 de decembro de 2014- Contrato compensación de débedas Concello-Semana Verde