Servizo lúdico educativo

O Concello de Silleda, a través da Concellería de Educación, puxo en marcha no ano 2007 un espazo lúdico educativo para atender a nenos e nenas de 3 a 12 anos de idade fora do horario lectivo.

Trátase dun programa de conciliación familiar e laboral, polo que vén apostando o Concello de Silleda dende o ano 2007.

No ano 2019 o servizo foi adxudicado á empresa Coesco.