Subvencións Municipais destinadas a Actividades Culturais para o ano 2016

A Xunta de Goberno Local en sesión do 2 de febreiro de 2016 aprobou as Bases Reguladoras para a concesión de axudas a actividades culturais do ano 2016, ás que se destinarán un total de 45.000 euros. As solicitudes deberán de presentarse no prazo de 20 días hábiles, contados a partir da data na que que se publiquen as citadas bases no Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra. Os formularios estarán dispoñibles no Registro Municipal e tamén nesta web.