Bases para a bolsa de emprego de socorristas 2024

BASES PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A SELECCIÓN MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO, PARA A EXECUCIÓN DO PROGRAMA DE CARÁCTER TEMPORAL DE SOCORRISTA DENTRO DA CAMPAÑA DENOMINADA “SALVAMENTO E SOCORRISMO PISCINAS MUNICIPAIS DE SILLEDA PARA O VERÁN DE 2024”: