O prazo de xustificación para as subvencións municipais a colectivos remata o 30 de novembro

Silleda, 20 de Setembro. As asociacións culturais, deportivas e de carácter veciñal e/ou de participación social que resultaron beneficiarias na convocatoria do Concello de Silleda do 2021, teñen prazo ata o próximo 30 de novembro  para realizar a xustificación.

Ademáis das facturas e dos correspondentes xustificantes de pago deberán de cubrir os anexos de xustificación que se ofrecen a  continuación.

TODA A DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA POR SEDE ELECTRÓNICA

ANEXO-XUSTIFICACION SUBVENCIONS VECIÑAIS,CULTURAIS E DEPORTIVAS