Licitación do contrato de subministración por procedemento aberto para a instalación dun sistema de placas solares fotovoltáicas no polígono empresarial Área 33 de Silleda

O BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA (BOP) DE PONTEVEDRA PUBLICA O DÍA 8 DE OUTUBRO DE 2013 O ANUNCIO DE LICITACIÓN DESTE CONTRATO MIXTO DE SUBMINISTRO E SERVIZO, CON TRAMITACIÓN URXENTE E POR PROCEDEMENTO ABERTO. O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS É DE 8 DÍAS NATURAIS CONTADOS A PARTIR DO DÍA 9 DE OUTUBRO. A CONTINUACIÓN RECÓLLESE O PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DO CONTRATO E O PROXECTO.