EXPOSICIÓN PÚBLICA LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS CANDIDATAS A XURADOS (AUDIENCIA PROVINCIAL)

Silleda, 20 de outubro de 2020. Pola presente, dase conta, de conformidade co disposto no artido 13.4 da Lei Orgánica 5/1995 do Tribunal do Xurado, da lista provisinal de persoas canditas a xurados, no documento remitido pola Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Primeira.