O Concello de Silleda expón ao público o padrón do Imposto sobre Bens Inmobles de 2014

Silleda, 4 de agosto de 2014. O Concello de Silleda expón ao público as listas cobratorias do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI)  de natureza rústica, urbana e de características especiais . O periodo voluntario de cobranza do imposto abriuse o pasado día 1 de agosto e permanecerá aberto ata o 15 de outubro.